[-]
کلمات کلیدی
fire حریق pre plans پیش برنامه‌های از

برنامه‌های پیش از حریق Fire Pre-Plans
#1
برنامه‌های پیش از حریق  Fire Pre-Plans
تدوین برنامه‌هایی برای واکنش به حوادث معتبر آتش سوزی یک عنصر مهم از برنامه ریزی اضطراری است. حوادث مختلف آتش سوزی نیاز به پاسخ‌های متفاوتی دارد. اطفاء کامل روش مناسب برای برخی از رویدادها است. برای سایرین، رویکرد مطلوب ممکن است خنک کردن سازه‌های مجاور باشد تا زمانی که منبع سوخت ایزوله و یا تا زمانی که سوخت کاهش‌یافته یا خنک شود. با این حال برخی دیگر ممکن است نیازمند این باشند که آتش‌نشان‌ها نواحی پیرامون خود را امن کرده تا آتش خود خاموش شود. از عواملی که وارد مرحله تدوین یا تهیه پیش از آتش‌سوزی می‌شوند عبارتند از: ایمنی و آمادگی پرسنل آتش نشانی، عواقب زیست محیطی، هزینه و در دسترس بودن اطلاعات در زمانی که پرسنل آتش نشانی در محل آتش سوزی می‌باشند. اصطلاح پیش برنامه ریزی در مورد آتش سوزی، روند واقعی تدوین تاکتیک‌های پاسخ آتش سوزی را برای پرسنل واکنش اضطراری و همچنین اقدامات انجام شده توسط عملیات توصیف می‌کند.
پیش برنامه آتش سوزی یا Fire pre-plan، اطلاعات ضروری را برای توسعه واکنش تاکتیکی در هنگام شروع شرایط اضطراری، در اختیار تیم آتش نشانی قرار می‌دهد.
نکته: پیش برنامه‌های آتش سوزی می‌توانند شکل‌های زیادی به خود بگیرند و باید جزئی از برنامه واکنش در شرایط اضطراری باشند.
✅یک نمونه از  Fire Pre-Plans فرآیندی در تصویر بالا نشان داده شده است.
بخش‌های مختلف و معمول یک Fire-Pre Plan به شرح ذیل است.
  General
  Structure
  Process equipment
  Suppression
  Utilities
  Protection systems
  Process shutdown/ instrumentation
  Response considerations
اگر برنامه واکنش اضطراری نیازمند استفاده از تیم‌های واکنش خارج سازمانی، یا کمک متقابل باشد، پیش از این، برنامه‌های Fire Pre-Plans باید با آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد. زمانی که برنامه‌های پیش از حریق نهایی شوند، باید موضوع آموزش و تمرینات مد نظر قرار گیرند.
:Lack of a Local Planning Coordination
-عدم وجود یک هماهنگی برنامه ریزی محلی: هماهنگی برنامه‌های مربوط به آتش سوزی بین شرکت‌های خصوصی و دولتی می‌تواند به یک پاسخ ایمن منجر شود. با این حال، بسیاری از شرکت‌ها زمان لازم برای برقراری ارتباط و هماهنگی را ندارند. مشارکت با شرکت کنندگان در پاسخ و واکنش مرتبط منجر به اجرای موفق‌تر و روان‌تر برنامه مورد نظر خواهد شد. تلاش هماهنگ باید هنگام تهیه، اپدیت، تمرین و پاسخ به شرایط اضطراری آتش نشان داده شود. تلاش هماهنگ باید از ترکیبی از عناصر توافق شده شامل موارد زیر باشد:
پرسنل
رویه‌ها
پروتکل‌های شرکت
انتخاب بهترین روش‌ها
سیستم‌ها و روش‌های ارتباطی باید ایجاد، اشتراک اطلاعات به روز و امکانات موجود و خطرات احتمالی خاص سایت با تلاش هماهنگ قبل از آتش سوزی می‌تواند به پاسخ دهندگان مطابق با موارد ذیل کمک کند:
تعیین روش‌های پاسخ مناسب و اثبات شده
به دست آوردن و پیدا کردن تجهیزات لازم
رفع موانع خاص سایت
شناسایی قرار گرفتن در معرض یا مجاورت نور
Difficult Fire Pre-Plan Format
- فرمت Difficult Fire:
همانطور که سازمان شما تکامل می‌یابد، رشد می‌کند و در طول زمان، پرسنل، خطرات، تجهیزات واکنش، و چیدمان کلی سایت تغییر می‌کند بسیاری از برنامه‌ها یا به روز نشده و یا نسخه‌های جدیدتر توزیع نشده‌اند. جزئیات برنامه، مانند اطلاعات خاص سایت، سیستم firewater، نوردهی‌ها، خطرات ساختمان، و محاسبات فوم، ایجاد حریق کامل، ممکن است نیاز باشد که در طول زمان به اپدیت شود. تاکید بر اهمیت حفظ این برنامه‌های واکنش حیاتی با بیشترین اطلاعات به روز تا آنجا مهم است که عدم توجه می‌تواند زندگی‌ها را در معرض خطر قرار دهد، وضعیت اضطراری را تشدید کرده، و برای یک شرکت خسارت هزینه‌بر داشته باشد. در نتیجه، هر بار یک جز از برنامه پیش از برنامه باید به روز شودو یک سند کاغذی باید توزیع شود. اگر این برنامه‌ها در اینترانت داخلی قرار داشته باشند، سند به روز شده باید جایگزین نسخه قبلی شود. با استفاده از یک سیستم مبتنی بر وب، اطلاعات به روز رسانی آنی برای تمام پرسنل مجاز را قرار دهید. این برنامه‌ها باید در فرمت "ساده" باشند. مهم است که به یاد داشته باشید که پاسخ دهندگان ممکن است به طرح‌های آتش‌سوزی در شب، در شرایط نور محدود، و در آب و هوای نامساعد اشاره کنند. هرچه اطلاعات راحت‌تر خوانده شود برای همه پاسخ دهندگان بهتر است. به دلیل فرهنگ فزاینده تکنولوژیکی، مفهوم استفاده از فن‌آوری برای برنامه‌ریزی پیش آمادگی رو به گسترش است.
:Limited Accessibility
- دسترسی محدود: 
آتش سوزی‌های صنعتی می‌توانند به سرعت تشدید شوند و خطر بالقوه برای زندگی و محیط زیست می‌تواند با گذشت زمان افزایش یابد. در صورت اضطرار، برنامه‌های کاغذی ممکن است به راحتی در دسترس نباشند. حتی اگر یک شرکت از برنامه‌های الکترونیکی مستقر در یک اینترانت از راه دور استفاده کند، حوادث اضطراری می‌توانند منبع اصلی داده یا سرور را غیرقابل دسترسی جلوه دهند.
هنگامی که یک حادثه به یک مکان خاص محدود شد، برنامه‌های پاسخگویی مبتنی بر وب امکان دسترسی در مقیاس گسترده شرکت را فراهم می‌کنند. برنامه‌های مبتنی بر وب همچنین می‌توانند ارتباطات بیش از حد، فرم‌های ساده شده و ابزارهای دیگر طراحی شده برای بهبود کارایی برای کاربران برنامه و ساده کردن مولفه‌های واکنش شرکت را فراهم کنند. در صورت خاتمه اتصال و یا عدم دسترسی به اینترنت، مدیران و پاسخگویان اضطراری باید از ابزارهای جایگزین برای دسترسی به برنامه‌ها استفاده کنند. مراکز متعدد ثبت اطلاعات کامپیوتری به شرط رعایت نکات امنیتی در حفظ اطلاعات باید جزئی از برنامه‌های مدیریت اضطراری تحت وب باشند. این امر امکان دسترسی به گزینه‌های مختلف را فراهم می‌کند، و اطمینان می‌دهد پاسخ دهندگان از اطلاعات صحیح در مواقع بحرانی برخوردار هستند.

طبق تحقیقات انجام شده توسط هیئت ژوری ایمنی شیمیایی ایالات متحده (CSB)، که وظیفه تحقیق و بررسی حوادث صنایع شیمیایی در این کشور  را دارد "برنامه ریزی یا پاسخ ناکافی یا ضعیف اضطراری یک یافته مکرر بوده است." هنگامی که بهترین تجارب دنبال می‌شوند، این برنامه‌ها می‌توانند اثرات آتش‌سوزی بر روی کارکنان، ساختمان و احتمالاً منطقه اطراف را به حداقل برسانند. در صورت رعایت بهترین شیوه‌ها، این طرح‌ها می‌توانند تأثیر آتش سوزی بر کارمندان، تأسیسات و احتمالا محیط اطراف را به حداقل برسانند.
در زیر سه اشتباه از پیش برنامه‌ریزی و اقدامات اصلاحی وجود دارد که می‌تواند قابلیت استفاده کلی این برنامه‌ها را افزایش داده و اثرات بالقوه آتش‌سوزی را محدود کند.
تفاوت Pre-Incident Plan با سایر پیش برنامه ریزی‌های قبل از حادثه و یا حریق طبق NFPA 1620
Annex A Explanatory Material
ضمیمه A بخشی از الزامات این سند NFPA نیست بلکه فقط برای اهداف اطلاعاتی گنجانده شده است.
اصطلاحاتی که ممکن است به جای استفاده از برنامه‌ریزی پیش از حادثه به جای یکدیگر به عنوان جایگزین مورد استفاده قرار گیرند توسط این استاندارد ارجاع و تعریف شده است می‌تواند شامل موارد زیر باشد: اما محدود به آنها نیست:
(1) Pre-incident
(2) Pre-plan/preplan
(3) Pre-fre/prefre
(4) Pre-fre/prefre plan
(5) Pre-fre/prefre planning
(6) Pre-emergency
(7) Preplanning
(8) Preplanned
(9) Prefre plan
(10) Fire plan
(1 1) Fire control plan
(12) Emergency action plan
(13) Emergency procedure plan
(14) Emergency planning
(15) Fire emergency plan

تهیه‌کننده: سید مجتبی میرطاوسی
کانال تلگرام: kmfs_ir@

نوع فایل: دانلود PDF نمونه ای از Fire Pre-Plans 
نوع زبان: انگلیسی
تعداد صفحات: 1 
.pdf   Fire Pre-Plans.pdf (اندازه 143.11 KB / تعداد دانلود: 7)


منابع مورد استفاده:
پاسخ
  


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  برنامه اندروید راهنمای طراحی سیستم اعلام حریق بر اساس BS5839-1 masoomi 0 328 05-19-2020، 12:28 AM
آخرین ارسال: masoomi
  خاموش کننده بیوورسال Fire Extinguisher Bioversal masoomi 0 481 06-10-2018، 03:13 AM
آخرین ارسال: masoomi

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع:
1 مهمان