کلمات کلیدی
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2324
شناسایی خطای انسانی در فراینده های صنعتی
[attachment=89]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2628
معرفی روش HEIST در شناسايی خطای انسانی
معرفی روش HEIST در شناسايی خطاي انسانی

ابزار شناسايی خطای انسانی در سيستمها  - HEIST: Human Err or Identification in Systems Tool 

تهیه کننده: عليرضا حاجی حسينی

نوع فایل: Word
تعداد صفحات:3
منبع

[attachment=90]

نمونه مقاله فارسی کار شده با روش HEIST
[attachment=1010]
نویسنده: mahdi.mousavi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2075
پیش بینی و تحلیل خطای انسانی اپراتورهای اتاق کنترل
پیش بینی و تحلیل خطای انسانی اپراتورهای اتاق کنترل پست های 400کیلو واتی واثربخشی راهکارهای پیشنهادی

1-محمد جواد جعفری (نویسنده مسئول -دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران)
2-علیرضاحاجی حسینی (کارشناس ارشد بهداشت حرفه ایی)
3-غلامحسین حلوانی (عضوهیئات علمی دانشگاه یزد)
4-مهدی قاسمی (کارشناس ارشد بهداشت حرفه ایی)

[attachment=259]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2069
روش رویکرد سیستماتیک پیش بینی و کاهش خطای انسانی- SHERPA
روش رویکرد سیستماتیک پیش بینی و کاهش خطای انسانی- SHERPA

علیرضا حاجی حسینی-کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای
نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 12
منبع: انجمن بهداشت حرفه ای ایران [attachment=1008]

نمونه مقاله فارسی کار شده با روش SHERPA [attachment=1009]

رويكرد سیستماتیک پیش بینی و کاهش خطای انسانی      [url=https://www.occupationalhealth.ir/showthread.php?tid=1336]Systematic Human Error Reduction and Prediction A
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1358
ارگونومی از دیدگاه خطای انسانی
ارگونومی از دیدگاه خطای انسانی

هر انساني در هنگام مواجهه و برخورد با يك سيستم و محيط تازه و ماشين آلات پيچيده ازخود يكسري ويژگيها و خصوصياتي را نشان مي دهد که به اين ويژگيها و خصوصيات فاکتورهاي انساني گفته مي شود . خطاهاي انساني يكي از مواردي است آه در ميان فاکتورهاي انساني حائز اهميت مي باشد که اکثر افراد در هنگام برخورد با يك سيستم و ماشين دچار خطا مي گردند.

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 26
منبع: انجمن بهداشت حرفه ای ایران
[attachment=1546]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 721
جزوه آموزشی خطای انسان
جزوه آموزشی خطای انسانی
علل خطای انسانی
پارادیم های مطرح
تعریف
طبقه بندی خطای انسانی
مدلهای خطای انسانی
nSRK
nGEMS
nSwiss Cheese Model
تعاریف کاربردی از خطای انسانی
انحراف از برخی استانداردهای پذیرفته شده و پیامدهای نامطلوب عمل یا تصمیم. (Sanders & moray)

دکتر الهیاری
نوع فایل: دانلود پاورپوینت خطای انسانی PPT
تعداد اسلایدها: 26 [attachment=2656]
نویسنده: masoomi - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 484
ارزیابی ریسک احتمالی به روش آنالیز درخت خطای فازی بر پایه ی دو نوع توزیع
ارزیابی ریسک احتمالی به روش آنالیز درخت خطای فازی بر پایه ی دو نوع توزیع امکان وقوع نقص در صنایع فرآیندی
عباس بک بکی، نادر نبهانی، باقر انوری پور* ، غلامعباس شیرالی
دانشیار دانشگاه صنعت نفت ، anvaripour@put.ac.ir

نوع فایل: PDF
تعداد صفحات: 12
[attachment=2665]
[align=left][url=http://www.occupationalhealth.ir/showthread.php?tid=3013]Probabilistic Risk Assessment Using the Fuzzy Fault Tree Analysis Based on Two Types of